کلمپ نشتی جریان مدل CM-03

فروش تجهیزات تست و اندازه گیری
کلمپ نشتی جریان مدل CM-03

- دقت قرائت بالا تا 10 میکروآمپر

-اندازه گیری جریان AC: 4A/40A/60A / mA /400 mA 40

-دقت دستگاه: +/- 1.0% rdg +/- 3 dgts

-قطر دهنه کلامپ:30mm

-ولتاژ AC :V 400

-مقاومت:400~40

 

شرکت صائن : نمایندگی انحصاری کمپانی TES&Provaدر ایران

128
8 تیر 1394 - 10:29 26 تیر 1395 - 14:56