مولتیمترTrue RMS مدلTES-2620

فروش تجهیزات تست و اندازه گیری
مولتیمترTrue RMS مدلTES-2620

-دارای صفحه نمایشگر دیجیتال به همراه نمودار

- ضد اب ABS

- True RMS

-خاموش شدن اتوماتیک

-محدوده اندازه گیری اتوماتیک

-داری محدوده ADP برای همساز کردن با جریان،دما،رطوبت

-جریان DC وAC :آمپر4m/40m/400m/20A

-ولتاژ AC و DC :
DC: 1000v , (AC): 400m/4/40/400/750v

-مقاومت: 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ

-فرکانس: 100/1K/10K/100K/500KHZ

 

79
8 تیر 1394 - 9:47 2 شهریور 1395 - 9:13