رطوبت سنج چوب و مواد,مدل 98703,ساخت کمپانیMIC تایوان

فروش تجهیزات تست و اندازه گیری
رطوبت سنج چوب و مواد,مدل 98703,ساخت کمپانیMIC تایوان

-دارای صفحه نمایش LCD بزرگ
-محدوده اندازه گیری رطوبت چوب: 70~2%RH با دقت:1%± و دقت قرائت: 0.5%
- انداره گیری دمای محیط: 50Cتا10-با دقت: 1ċ± ودقت قرائت: 0.1ċ
- انداره گیری رطوبت محیط:90~10%RH با دقت: 5% ±ودقت قرائت: 0.1 RH
-اندازه گیری نقطه شبنم،نقطه تر،شاخص گرما،WBGT

84
7 تیر 1394 - 15:26 18 اردیبهشت 1395 - 12:58