فلوی باد دما و رطوبت سنج هوا مدل 98652 ساخت کمپانی MIC تایوان

فروش تجهیزات تست و اندازه گیری
فلوی باد دما و رطوبت سنج هوا  مدل 98652 ساخت کمپانی MIC تایوان

- رنج اندازه گیری سرعت باد : 30~0.4 m/s با دقت: ±3% of FS

- رنج اندازه گیری دبی باد: 9999~0 m³/s

- واحدهای اندازه گیری m/s, ftm, kmh, mph, knot, cms, cfm

- رنج اندازه گیری دمای محیط: 50~+15- ċبا دقت: 1ċ ±

- رنج اندازه گیری رطوبت محیط:95~5%RH با دقت: 3%±

- انداره گیری نقطه شبنمDEW ونقطه ترWet

- قرائت ماکزیمم ، مینیمم و میانگین گیری

- دارای ورودی USB

 

85
7 تیر 1394 - 10:03 18 اردیبهشت 1395 - 12:33