نور سنج لوکس متر مدل TES-1339 ساخت کمپانی TES تایوان

فروش تجهیزات تست و اندازه گیری
نور سنج لوکس متر مدل TES-1339 ساخت کمپانی TES تایوان

- رنج اندازه گیری: 0.01Lux~999900Lux

- واحد های اندازه گیری : Lux, FC , Lumens

- دقت قرائت:0.01Lux

- دقت دستگاه: ±3%rdg±0.5%f.s

- قابلیت قرائت ماکزیمم و مینیمم ومیانگین اندازه گیری

- حافظه دستی :99read

- دارای رنج اتوماتیک

 

67
7 تیر 1394 - 9:15 18 اردیبهشت 1395 - 12:34