نور سنج لوکس متر مدل TES-1334A ساخت کمپانی TES تایوان

فروش تجهیزات تست و اندازه گیری
نور سنج لوکس متر مدل TES-1334A ساخت کمپانی TES تایوان

-رنج اندازه گیری: 20/200/2000/20000LUX

- واحد های اندازه گیری :Fc , Lux

- دقت دستگاه: ±3%rdg±0.5%f.s

- دقت قرائت: 1 LUX

- قرائت نقطه peak

 

71
7 تیر 1394 - 8:56 18 اردیبهشت 1395 - 12:42