نور سنج لوکس متر مدل TES-1332A ساخت کمپانی TES تایوان

فروش تجهیزات تست و اندازه گیری
نور سنج لوکس متر مدل TES-1332A ساخت کمپانی TES تایوان

- رنج اندازه گیری: 20/200/2000/20000LUX

- واحد های اندازه گیری : Lux

- دقت دستگاه: ±3%rdg±0.5%f.s

- دقت قرائت: LUX 1

 

66
7 تیر 1394 - 8:53 18 اردیبهشت 1395 - 12:42