نویزدوزیمتر صدا مدلTES-1354 , ساخت کمپانی TESتایوان

فروش تجهیزات تست و اندازه گیری
نویزدوزیمتر صدا مدلTES-1354 , ساخت کمپانی TESتایوان

-اندازه گیری درصد نویزدوز، سطح صدا و نمایش زمان

-محدوده اندازه گیری : 70 ~ 140dBA

-دقت اندازه گیری : ±1.5db

-نمایش دیجیتال :0.01 ~ 99.99%Dose

-معیار سطح : 80 , 84, 85 , 90 db

-سرعت مبادله :6 db یا3 , 4 , 5

 

92
6 تیر 1394 - 11:16 18 اردیبهشت 1395 - 12:38