گوس متر سه محوره, مدل TES-1394, ساخت کمپانیTES تایوان

فروش تجهیزات تست و اندازه گیری
گوس متر سه محوره, مدل TES-1394, ساخت کمپانیTES تایوان

- نمایش همزمان EMF برای هر سه راستای X,Y,Z و

محاسبه میانگین قرائت ها X+Y+Z/3

-قرائت max,min و میانگین مقادیر اندازه گیری شده

-رنج اندازه گیری: 20/200/2000milli Gauss یا 2/20/200micro Tesla

- دقت دستگاه:±3%+3d at 50Hz/60Hz ±5%+3d at 40Hz/200H

-دقت قرائت: 0.01/ 0.1/ 1milli Gauss 0.001/ 0.01/ 0.1 micro Tesla

- پهنای باند : 30Hz … 2000 Hz

- ظرفیت حافظه دستی :999 نقطه

-زمان نمونه:تقریبا 0.5 ثانیه

- دارای نرم افزار و کابل RS-232

 

85
3 تیر 1394 - 13:23 18 اردیبهشت 1395 - 12:38