گوس متر تک محوره مدل TES-1390 ساخت کمپانی TES تایوان

فروش تجهیزات تست و اندازه گیری
گوس متر تک محوره مدل TES-1390  ساخت کمپانی TES تایوان

-اندازه گیری قدرت میدان الکترو مغناطیس EMF

-قابلیت ثابت نگه داشتن بیشترین مقادیر

-رنج اندازه گیری: 200/2000milli Gauss یا200micro Tesla

-دقت دستگاه:±3%+3d at 50Hz/60Hz

-دقت قرائت: milli Gauss 0.1/1 و0.01/0.1 micro Tesla

- پهنای باند : 30Hz to 300 Hz

- سرعت نمونه برداری: تقریبا 0.4 ثانیه

 

108
3 تیر 1394 - 12:58 18 اردیبهشت 1395 - 12:38