گوس متر(EMFتستر) مدل 98191 ساخت کمپانی MIC تایوان

فروش تجهیزات تست و اندازه گیری
گوس متر(EMFتستر) مدل 98191 ساخت کمپانی MIC تایوان

-اندازه گیری قدرت میدان الکترومغناطیس EMF/ELF

-رنج اندازه گیری: 200/2000mG, 20/200μT

-دقت دستگاه:6dgt+2.5%) at 50Hz/60Hz) ±

-دقت قرائت: 0.1/1mG. or 0.01/0.1μT

- پهنای باند :HZ 300~30

- سنسور تک محوره

- سرعت نمونه برداری: 2.5 بار در ثانیه

-قابلیت ثابت نگه داشتن بیشترین مقادیر

 

84
3 تیر 1394 - 12:48 18 اردیبهشت 1395 - 12:37