دستگاه اندازه گیری میدان RF, مدل 98195,ساخت کمپانیMICتایوان

فروش تجهیزات تست و اندازه گیری

-مناسب برای اندازه گیری امواج الکترو مغناطیس با فرکانس بالاRF

-محدوده اندازه گیری فرکانس : 50MHz-3.5GHz

-محدوده اندازه گیری: 38mV to 11V/m

-دقت قرائت:0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 0.001 μW/cm²

-اندازه گیری غیر مستقیم به وسیله سه کانال

-دارای محدوده دینامیکی بالا به علت نتیجه گیری با سه کانال دیجیتال

-سرعت نمونه برداری: 2.5 بار در هر ثانیه

-ثبت میانگین و بیشینه اندازه گیری ها

-دارای آلارم با قابلیت تنظیم آستانه

-واحدهای اندازه گیری: mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m² , mW/m² , μW/cm²

کاربرد ها: اندازه گیری امواج الکترو مغناطیس(RF) فرکانس بالا، ایستگاه های تلفن همراه،

شبکه های وایرلس(CW , TDMA , GSM , DECT)، نشتی امواج ماکروویو

اندازه گیری قدرت فرکانس رادیویی برای فرستنده ها، اندازه گیری شرایط ایمن محیط زندگی

 

117
3 تیر 1394 - 12:46 18 اردیبهشت 1395 - 12:37