پمپ نمونه بردار فردی مدل universal 44XR ساخت کمپانی SKS آمریکا

فروش تجهیزات تست و اندازه گیری
پمپ نمونه بردار فردی مدل universal 44XR ساخت کمپانی SKS آمریکا

-محدوده اندازه گیری: ml/min 5 ~5000

- مطابق با استانداردهای EN 55022, EN 50082

 

117
3 تیر 1394 - 9:21 18 اردیبهشت 1395 - 12:36