اسیلوسکوپ قلمی، اسیلوسکوپ جیبی, کارت اسکوپ تک کانال

اسیلوسکوپ جیبی 25 مگاهرتز,اسیلوسکوپ تک کاناله,مدل RDS 1021
اسیلوسکوپ قلمی، اسیلوسکوپ جیبی, کارت اسکوپ تک کانال

اسیلوسکوپ قلمی 25 مگاهرتز,اسیلوسکوپ 1 کاناله,مدل RDS 1021
-اسیلوسکوپ قلمی,اسیلوسکوپ جیبی
25- مگاهرتز تک کاناله
-سرعت نمونهبرداری100 MS/s
- حافظه داخلی 5Kb
-فانکشن FFT
- ماکزیمم ولتاژ ورودی 40VP-P
-دارای پورت USB
- زمان خیز> 17.5ns


اسیلوسکوپ جیبی 25 مگاهرتز,اسیلوسکوپ تک کاناله,مدلI RDS 1021
-اسیلوسکوپ قلمی, اسیلوسکوپ پاکت
-25 مگاهرتز یک کاناله
-سرعت نمونهبرداری100 MS/s
- حافظه داخلی 5Kb
-فانکشن FFT
- ماکزیمم ولتاژ ورودی 400VP-P
- زمان خیز> 17.5ns
-دارای خروجی USBایزوله شده.

شرکت صائن : نمایندگی انحصاری کمپانی OWONدر ایران

165
2 اردیبهشت 1394 - 10:47 2 شهریور 1395 - 9:10