کالیبراتور جریان 4-20mA مدل Prova 100 ساخت Prova تایوان

کالیبراتور جریان Prova 100 قادر به کالیبره جریان های 0-4mA، 4-20mA و 20-24mA با دقت 1µA ( با بار 1KΩ و تغذیه 24V) است. همچنین امکان کالیبره کردن ولتاژ توسط لوپ کالیبراتور Prova 100 در محدوده 0-4V، 4-20V و 20-24V نیز میباشد.
کالیبراتور جریان 4-20mA مدل Prova 100 ساخت Prova تایوان

کالیبراتور جریان 4-20mA مدل Prova 100 ساخت Prova تایوان

Loop Calibrator model Prova 100

کالیبراتور جریان Prova 100 قادر به کالیبره جریان های 0-4mA، 4-20mA و 20-24mA با دقت 1µA ( با بار 1KΩ و تغذیه 24V) است. همچنین امکان کالیبره کردن ولتاژ توسط لوپ کالیبراتور Prova 100 در محدوده 0-4V، 4-20V و 20-24V نیز میباشد. لوپ کالیبراتور prova100 میتواند سورس جریان را به صورت 0-100% اعمال نمود. از ویژگی های بارز کالیبراتور 4-20mA مدل Prova-100 توابع پله ای و خطی اتوماتیک است. دقت پایه در دستگاه کالیبراسیون جریان یا لوپ مذکور، 0.025% می باشد.

مشخصات فنی:
لوپ کالیبراتور مدل PROVA 100 ساخت کمپانی PROVA تایوان

لوپ کالیبراتور مدل prova100لوپ کالیبراتور مدل prova100
- 4-20mA با دقت 1m A
-دقت پایه 0.025% + 5 μ A
- دقت قرائت: 0.001mA
- ورودی 100%-1
-قابلیت انتخاب 20mA, 0-24mA

 

15
21 مرداد 1395 - 10:53 2 شهریور 1395 - 9:09