پاور متر کلمپی , کلمپ متر, کلمپ مولتی متر. مدل TES-3079K

کلامپ قدرتی HVAC و پاور متر کلمپی مدل TES-3079K
پاور متر کلمپی , کلمپ متر, کلمپ مولتی متر. مدل TES-3079K

کلامپ قدرتی HVAC مدل TES-3079K
- True RMS
-محدوده اندازه گیری :
ولتاژ AC,DC: 600V
جریان AC: 1000A
مقاوت:MΩ 100
فرکانس: KHz 1
توان حقیقی تک فار و سه فاز: 600KW
ظرفیت خازن: 7000 Μf
دما : -50 ℃ to 900 ℃
کاربرد های HVAC : -قابلیت تست جریان موتور و کمپرسور-اندازه گیری میزان مورد نیاز برای شروع کار خازن-تعیین ولتاژ پایین برای کنترل سیگنال-انجام تست عایق تا MΩ 100 و...
کاربرد الکتریکی:-تست کردن مدار های انرژی و بارهای بالانس شده-آنالیز توان های تک فاز و 3 فاز-ارزیابی اتصالات الکتریکی
-اندازه گیری قدرت موتور در ساعات اوج کار-تائید خط ولتاژ-مانیتور موتور و بارهای دیگر برای گرما بیش از حد است.-کنترل ظرفیت خازنها در زمان استارت موتور

 

12
7 مرداد 1395 - 10:09 10 مرداد 1395 - 9:04