حکاکی غیر فلزات >لاستیک

حکاکی غیر فلزات، فرآیند حک ورقه های لاستیکی در صنایع مختلفی وجود دارد.


حکاکی غیر فلزات >لاستیک

لاستیک
فرآیند حک ورقه های لاستیکی در صنایع مختلفی وجود دارد. در روش های سنتی برای حک در تیراژ بالا از قالب های مختلف فلزی استفاده می شود. طراحی و ساخت قالب نیز زمان قابل توجهی می برد.

با استفاده از دستگاه های حک لیزری می توان به سرعت طرح یا نوشته را روی محصول لاستیکی حکاکی نمود.

کاربرد
- حکاکی واشرهای آب بندی (مانند واشرهای سرسیلندر).
-حک برچسب های لاستیکی.
-حکاکی روکش های لاستیکی و ...

پیوست ها - حکاکی غیر فلزات >لاستیک
TH-1421242255 TH-1421242253 TH-1421242257 TH-1421242185 TH-1421242256 TH-1421242183 TH-1421242107 TH-1421242182 TH-1421242105 TH-1421242113 TH-1421242100 TH-1421242112 TH-1421242097 TH-1421241991 TH-1421242095 TH-1421241981 TH-1421242094 TH-1421242099 TH-1421242094 TH-1421241903 TH-1421241903 TH-1421241900 TH-1421241903 TH-1421241900 TH-1421241818 TH-1421241824 TH-1421241818 TH-1421241822 TH-1421241816 TH-1421241820 TH-1421241815 TH-1421241814 TH-1421241812 TH-1421241812604
6 مهر 1394 - 17:03
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید