فیوزهای مینیاتوری هگر

انواع فیوزهای مینیاتوری تک پل،دو پل،سه پل،چهارپل هگر


فیوزهای مینیاتوری هگر

فیوزهای مینیاتوری

  1. (Hager MCB Range - 1 POLe ) انواع فیوزهای مینیاتوری  تک پل هگر در آمپرهای مختلف از  4 آمپر تا 63 آمپر
  2.  ( Hager MCB Range - 2 POLE) انواع فیوزهای مینیاتوری  دو پل هگر  در آمپرهای مختلف از  4 آمپر تا 63 آمپر
  3.  ( Hager MCB Range - 3 POLE) انواع فیوزهای مینیاتوری سه پل هگر  در آمپرهای مختلف از  4 آمپر تا 63 آمپر
  4.  ( Hager MCB Range - 4 POLE) انواع فیوزهای مینیاتوری چهار پل هگر در آمپرهای مختلف از  4 آمپر تا 63 آمپر

شرکت پرشین ارم آریا (هگر) ارائه دهنده انواع تابلو برق و تجهیزات مربوطه

پیوست ها - فیوزهای مینیاتوری هگر
mcb.JPG2474
7 تیر 1394 - 14:24 26 فروردین 1396 - 17:42
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - فیوزهای مینیاتوری هگر