محصولات صنایع نوین ایران،ساعت حرم ،ساعت دیجیتال، ساعت حرم امام رضا

ساعت دیجیتال دیواری و رومیزی سایز 15×65سانتیمتر

ساعت دیجیتال دیواری و رومیزی سایز 15×65سانتیمتر دارای قابلیت نمایش ساعت 6 رقمی ، دمای محیط ، تاریخ شمسی و میلادی ، تایمر و کرنومتر صعودی شمار م...

ساعت دیواری دیجیتال سایز 100×20 سانتیمتر

ساعت دیواری دیجیتال سایز 100×20 سانتیمتر دارای قابلیت نمایش ساعت 6 رقمی، دما و تاریخ شمسی، میلادی ، روز هفته ، متن دلخواه به صورت گردشی میباشد.

ساعت دیواری و رومیزی  دیجیتال سایز 12×42 سانتیمتر

ساعت دیجیتال دیواری و رومیزی صنایع نوین ایران سایز 12×42 سانتیمتر دارای قابلیت نمایش ساعت 6 رقمی ، دما و تاریخ (شمسی و میلادی) ، تایمر نزولی شما...

ساعت دیجیتال دیواری صنایع نوین ایران سایز 55 در 160 سانتیمتر + تایمر و کرنومتر

ساعت دیجیتال دیواری صنایع نوین ایران سایز 55 در 160 سانتیمتر داراب چهار رقم دیجیتال به همراه تایمر نزولی شمار و کرنومتر صعودی شمار و نمایشگر تار...

ساعت دیجیتال دیواری صنایع نوین ایران سایز 40 در 150 سانتیمتر+ تایمر و کرنومتر

ساعت دیجیتال دیواری صنایع نوین ایران سایز 40 در 150 سانتیمتر و دارای شش رقم دیجیتال به همراه تایمر نزولی شمار و کرنومتر صعودی شمار و نمایشگر تار...

ساعت دیجیتال دیواری صنایع نوین ایران سایز 40 در 100 سانتیمتر + تایمر و کرنومتر

ساعت دیجیتال دیواری صنایع نوین ایران سایز 40 در 100 سانتیمتر، دارای چهار رقم دیجیتال و به همراه تایمر نزولی شمار و کرنومتر صعودی شمار و نمایشگر...

ساعت دیجیتال دیواری صنایع نوین ایران سایز 35 در 70 سانتیمتر + تایمر و کرنومتر

این ساعت دیجیتال دارای 6 رقم دیجیتال بوده و دارای قابلیت نمایش دما و تاریخ (شمسی و میلادی) به صورت ثابت، تایمر نزولی شمار و کرنومتر صعودی شمار م...