محصولات مرجع تجهیزات اندازه گیری ایران

ویدئو بروسکوپ وایرلس پراب سرخود مدل DCS700W جنرال تولز آمریکا

ویدئو بورسکوپ مدل DCS665 با قابلیت ضبط و پراب5.5mm جنرال تولز آمریکا