فنی مهندسی فرادیدنیرو FRN

سایر مجری وعرضه کننده سرکابل ومفصل وتجهیزات برق شبکه

فروش سرکابل حرارتی فشارقوی 66kv و120kv  تعدادمحدود وقیمت قبل

فروش سرکابل GiS فشاری کلدشرینگ Kabeldon سوئدی اصلی

فروش توافقی وقیمت قبل تعدادی درپوش حرارتی کابل مقطع 185تا300

فروش توافقی تعدادمحدودی بشقابک سرکابل حرارتی مقره سرکابل

این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
فنی مهندسی فرادیدنیرو 6 out of 10 based on 1 ratings.