مقایسه چهار روش کنترل جریان پمپ

پمپ به عنوان بخشی از فرایند// پمپ ها در هنگام استفاده همیشه بخشی از سیستم تلمبه زنی هستند. یک سیستم تلمبه زنی همیشه شبکه ای از لوله ها، تانکها، شیرها و بخشهای دیگر سیستم است.


مقایسه چهار روش کنترل جریان پمپ

پمپ به عنوان بخشی از فرایند//
پمپ ها در هنگام استفاده همیشه بخشی از سیستم تلمبه زنی هستند. یک سیستم تلمبه زنی همیشه شبکه ای از لوله ها، تانکها، شیرها و بخشهای دیگر سیستم است. گیرنده همیشه در یک سطح جغرافیایی بالاتر نسبت به تغذیه سیستم قرار دارد. این بخشها می توانند در سطح یکسانی نسبت به هم قرار داشته باشند، مانند یک سیستم انتقال حرارت مداربسته.
سیستمهای تلمبه زنی تقریبا همیشه نیاز به تغییر نرخ جریان (flow rate ) دارند.
مثالهایی از این دست شامل چرخه روزانه مصرف آب آشامیدنی، فرایند متغیر تقاضا برای مایع یا تقاضای گرمایش فصلی می باشد. البته این تغییرات مورد نیاز می تواند در هد پمپ باشد، مثل تغییرات دوره ای در فشار فرایند یا در تلمبه زنی به داخل تانکها با یک سطح مایع متغیر.

ادامه مطلب//

 

پیوست ها - مقایسه چهار روش کنترل جریان پمپ
pump-flow-control-methods.gif power-consumption-pump-control-methods.png power-consumption-flow-control-methods-centrifugal-pumps.png pump-system-efficiency.png


سفارش با واتساپ

650
19 آذر 1394 - 12:15
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید