شرکت الکو پارس

دیدار جناب مهندس ملک محمدی با جناب آقای Gani Köse مدیر عامل شرکت ELKO
شرکت الکو پارس

دیدار جناب مهندس ملک محمدی با جناب آقای Gani Köse مدیر عامل شرکت ELKO TGS و بازدید و بروزرسانی اطلاعات از تیم تحقیق و توسعه شرکت ELKO TGS در طی بازدید از ...

107
27 خرداد 1394 - 18:37