آلبوم ها الکوپارس

شرکت الکو پارس

شرکت الکو پارس

دیدار جناب مهندس ملک محمدی با جناب آقای Gani Köse مدیر عامل شرکت ELKO