چراغ قوه شارژی ضد انفجار ecom آلمان

چراغ قوه شارژی ضد انفجار ecom آلمان
چراغ قوه شارژی ضد انفجار ecom آلمان

انواع چراغ قوه ضد انفجار ecom آلمان - مدلهای مختلف - شارژی و معمولی برای محیط های کاری مختلف - 

مدل SHL200-Ex شارژی - Zone 1

مدل SHL 350-Ex - شارژی - Zone 0

مدل ISL450 - برقی با کابل 5 تا 15 متری - Zone 1

مدل CpoTs - دستی - Zone 1 - قابل نصب رو کلاه دارای براکت

مدل PL10 - دستی - Zone 0

مدل PL10-H - دستی مخصوص کلاه  - Zone 0

مدل PL30 - دستی - Zone 0

 Atieh Sanat785
12 بهمن 1393 - 10:34 24 اسفند 1394 - 16:14
2.jpg shl350-1.jpg ecom-logo.png 2aaa-2.jpg shl200-1.jpg pl10h.jpg 3aa-2.jpg