میز شینه قابل حمل

برای توضیح بیشتر وارد شوید...
میز شینه قابل حمل


میز شینه قابل حمل : نام محصول
: مدل محصول
• قابلیت خم کردن شمش تا سایز 10x100mm ، تا 90 درجه

• قابلیت سوراخ کردن شمش تا سایز 10x100mm از سوراخ m6 تا m18

• قابلیت برش دادن شمش تا سایز 10x100mm

• قابلیت پرس کردن کابل از سایز 16mm2 تا 150mm2 ( بصورت سفارشی)

• تعویض قالبها بسهولت در کمترین زمان

• قابل دارای وزن و حجم بسیار کم

• قابلیت حمل جهت انجام کار در سایت پروژه ها و در فضای کم

249
5 آبان 1393 - 18:06 5 آبان 1393 - 18:07