24 3870 گزارش تخلف

میز شینه سه کاره

میز هیدرولیک شینه مدل HBC-A


میز شینه سه کاره

کاربردهای میز های شینه

میز شینه : نام محصول

HBC-A : مدل محصول

 • • جهت برش ، خم و سوراخکاری انواع شینه های مسی بصورت همزمان
 • • توانایی برش بدون پلیسه شینه های مسی 12×120 میلی متر
 • • توانایی ایجاد سوراخ بر روی شینه های12×120میلی متر جهت عبور پیچ های M6-M18
 • • توانایی ایجاد خم برروی شینه های مسی 12×120میلی متر
 • • دارای زاویه یاب دیجیتال جهت افزایش دقت و تسریع در انجام عملیات خم
 • • دارای مرکز یاب لیزری جهت بالا بردن دقت و تسریع در انجام عمل سوراخکاری
 • • مجهز به سیستم خط کش اتوماتیک در دستگاه های پانچ وبرش
 • • دارای میز رولینگ جهت سهولت در حرکت شینه های مسی
 • • دارای قیود مناسب در کاتر جهت ثابت نگه داشتن شینه برای ایجاد سطح برش عمود
 • • خمکن مجهز به زاویه یاب دیجیتال می باشد .
 • • زاویه خم بصورت online بر روی نمایش قابل رویت می باشد.
 • • قلطک های متحرک مانع از ایجاد خط و شکست در پشت شینه میگردد و سطح یکنواختی را پس از خم ایجاد می کند .
 • • مجهز به دماغه متحرک جهت انجام خم بر روی شینه های باریک
 • • قابلیت نصب قالب مخصوص جهت خم عرضی و دو خم بسیار نزدیک به هم (z شکل ) خم عرضی : 10 *40 میلی متر تا 90 درجه10×50 میلی متر تا 45 درجه
 • • پانچر مجهز به مرکز یاب لیزری می باشد .
 • • تعویض سنبه و ماتریس به سادگی و در زمان بسیار کوتاه انجام میپذیرد.
 • • قابلیت ایجاد سوراخ بصورت گرد و بیضی و ایحاد پخ در گوشه های انتهایی شینه
 • • دارای خط کش اتومات طولی جهت افزایش دقت و سرعت در انجام عمل سوراخکاری
 • • دارای میز رولینگ در 2 طرف پانچ جهت سهولت حرکت شینه
 • • بیرون انداز متحرک پانچر مانع از شکست سنبه وشمشیری شده شینه می گردد .

علاقمندان جهت مشاهده سایر محصولات شرکت پایا پرس به پروفایل برگنمای شرکت مراجعه نمایند.

پیوست ها - میز شینه سه کاره

1300
5 آبان 1393 - 17:53 1 اردیبهشت 1399 - 11:11
میز های شینههیدرولیکمیز شینهمسشینهمیز شینه سه کارهشینه مسیدستگاه شینه کشیپایاپرسشرکت صنعتی پایاپرسشینه کشیمیز شینه سه کاره پایاپرسمیز شینه سه کاره مجزامیز شینه 3 کارهمیز شینه کارگاهیدستگاه شینه خمکنشینه خمکن سه کارهدستگاه شینهکات شینهکات شینه مسیپانچ شینه مسیپانج شینهپانچ شینه مسی پایاپرسکات شینه پایاپرسدستگاه شینه سه کاره پایاپرسصنعتی پایاپرسpayaprsswww.payapress.comwwww.payapress.irمیز شینه چند کارهمیز شینه چند کاره پایاپرسدستگاه شینه خم کندستگاه شینه خم کن سه کارهدستگاه شینه خم کن سه کاره پایاسه کارهچندکاره شینهچند کاره پایاپرسمیز شینه هیدرولیکمیز شینه هیدرولیک چند کارهمیز شینه هیدرولیک پایاپرسمیز شینه سه کاره هیدرولیک پایادستگاه هیدرولیک چند منظورهدستگاه هیدرولیک سه کارهدستگاه هیدرولیک پایاپرسمیز هیدرولیک پایاپرسشینه هیدرولیک پایاپرسچند کاره هیدرولیکسه کاره هیدرولیکسه کاره هیدرولیک شینهچند کاره هیدرولیک پایاپرسچند کاره هیدرولیک شینه
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - میز شینه سه کاره