کنداکتیویمتر،ECمتر، قلمی مدل 6021 ساخت کمپانی EZDO تایوان

کانداکتیومتر قلمی


کنداکتیویمتر،ECمتر، قلمی مدل 6021 ساخت کمپانی EZDO تایوان

کنداکتیویمتر(ECمتر) قلمی مدل 6021 ساخت کمپانی EZDO تایوان

- محدوده اندازه گیری: 0~19999μS
-دقت قرائت: 10uS/cm
- دقت دستگاه: ±1%FS
-قابلیت کالیبره اتوماتیک
-صفحه نمایش LCD به ابعاد 21*18mm
-دارای استاندارد IP57 برای بدنه ضد آب و مقاوم ABS
-ملحقات :دستگاه، الکترود،محلول کالیبره استاندارد،باطری،منوال و جعبه
شرکت صائن نمایندگی انحصاری کمپانی ezdo در ایران
Ph سنج دستی، Phمتر پرتابل مدل MP-103، شامل اسیدیته یا پی اچ متر، پتانسیل اکسایش و احیا ( Oxidation-Reduction Potential) و دما، PH/TDS/Temp Meter ، اسید سنج،PHمتر,پ هاش متر، پی اچ متر، نمایشگر اسیدیته، ORPمترقلمی,،mv متر قلمیpH4805, کالیبره اتوماتیک،mvمتر پتانسیل اکسایش – کاهش, اسید سنج قلمی, PH, درجه حرارت ، محلول کالیبره, الکترود,مولتی متر شیمیایی, اندازه گیری پارامتر های شیمیایی آب, اکسیژن متر قلمی4805Cond, 6742, 8200, 5011, 5011A ، پیوند داتیو, TDS/ Conductivity/ Salt / Temp، لوری-برونستد, اسید‌یته‌ی مواد،PHسنجی, تورنسلAcidus, ،PP-203 تراکم یون هیدروژن , OH-,H+ PH, ,غلظت یون هیدروژن درمحلول،تیتراسیون،مولتی پارامتررومیزیpH/mV/Conductivity/Temperatureمترمدل PL-700PV ساخت کمپانی EZDO تایوان،آب مقطر، کاغذ لیتموس, pH/ORP/Temp ،تیتراسیون اسید-باز،CD-104،قلیاسنج,بازسنج ، تیتراسیون اسیدوباز, PH5011 اسید, مولتی متر پرتابل CTS-406، باز,قلیا ، مولتی متر ،اندازه گیری پارامتر های کیفی آب, شرکت صائن نمایندگی کمپانی Ezdo4805ph،4805Cond، 8200،6742، ATS2000، CD-104، CON5022، CTS-406 Portable Conductivity TDS Salt Meter ، FTC-420، MP-103 ، MS-11C، ph5011، ph5011a، PL-700PC، PL-700PV، pp-201، pp-203، TDS5032، TUB-430، DO 7031، Ezdo ، Gondo


48
6 آبان 1395 - 10:28 9 آبان 1395 - 10:24
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه سایر برگ نماها - کنداکتیویمتر،ECمتر، قلمی مدل 6021 ...