اسید سنج ، پ هاش متر، پی اچ متر، PH متر پرتابل مدل PP-201 ساخت کمپانی EZDO تایوان

اسید سنج پرتابل

اسید سنج ، پ هاش متر، پی اچ متر، PH متر پرتابل مدل PP-201 ساخت کمپانی EZDO تایوان

PP-201 Portable pH Meter
- محدوده اندازه گیری اسید سنجی( PH متر):
-2.00~16.00 pH با دقت: 0.01 Ph
- درجه حرارت: 0-100°C با دقت 0.1 درجه سانتی گراد
- واحد اندازه گیری دما : °C/°F
- دارای نمایشگر بزرگ جهت نمایش همزمان دما و ph
- امکان جبران دستی دماMTC
- طراحی دستگاه جهت استفاده دستی و رومیزی
- دارای بند نگهدارنده گردنی neck strap جهت آزاد بودن دست ها
- نمایشPTS درصد شیب پس از کالیبره دستگاه جهت عیب یابی الکترود
- قابلیت کالیبره در 5 نقطه
- دارای نمایانگر مقدار باطری
- خاموشی اتوماتیک پس از 10 دقیقه درصورت عدم استفاده
- متعلقات: الکترود PH ، 9v باتری ،جعبه حمل ، محلول بافر 4 و 7، آب مقطر ، کتابچه راهنمای دستور العمل ، آداپتور AC / DC (آپشنال)

 

PH متر رومیزی مترمدلPP-201، میزان غلظت یون هیدروژن ، مولتی پارامتر رومیزی pH, mV, Conductivity, Temperature، اسید سنج،PHمتر، اسید سنج رومیزی,پ هاش متر، PL-700PC(S): pH, Mv/ph/Conductivity /Salt/Temperature Stirrer ، PL-700 Series Bench Top Meter ،پی اچ متر، نمایشگردماو هدایت و اسید، سختی سنجTDS,متر، ORPمترقلمی,،mv متر قلمیpH4805, کالیبره اتوماتیک،, اسید سنج دستی, محلولهای استاندارد ، پی اچ متری پرتابل و رومیزی ، درجه حرارت ، محلول کالیبره, الکترود,مولتی متر شیمیایی, اندازه گیری پارامتر های شیمیایی آب, 4805Cond, 6742, 8200, 5011, 5011A, , اسید‌یته‌ی مواد،PHسنجی،PP-203تراکم یون هیدروژن, OH-,H+PH, غلظت یون هیدروژن درمحلول، آب مقطر، اسیدسنجی یا قلیاسنجیATS-2000،TDSمترقلمی مدلTDS-5031،تیتراسیون اسید-باز، CD-104، قلیاسنج, بازسنج, کنداکتیویمتر(Conductivity متر) قلمی مدل COND5022 ، تیتراسیون اسیدوباز, PH5011اسیدمتر, مولتی متر پرتابل CTS-406، باز,قلیا ، مولتی متر ،اندازه گیری پارامتر های کیفی آب،, Ezdo،  شرکت صائن
4805ph،4805Cond، 8200،6742، ATS2000، CD-104، CON5022، CTS-406 Portable Conductivity TDS Salt Meter ، FTC-420، MP-103 ، MS-11C، ph5011، ph5011a، PL-700PC، PL-700PV، pp-201، pp-203، TDS5032، TUB-430، DO 7031، Ezdo ، Gondo

اسید سنج ، پ هاش متر، پی اچ متر، PH متر پرتابل مدل PP-201 ساخت کمپانی EZDO تایوان

52
22 مهر 1395 - 11:21 4 آبان 1395 - 13:48