اسید سنج ، هدایت سنج الکتریکی، ORPمتر ، دماسنج مایعات مدل PL-700PV ساخت کمپانی EZDO تایوان

اسید سنج ، هدایت سنج الکتریکی، ORPمتر ، دماسنج مایعات


اسید سنج ، هدایت سنج الکتریکی، ORPمتر ، دماسنج مایعات مدل PL-700PV ساخت کمپانی EZDO تایوان

اسید سنج ، هدایت سنج الکتریکی، ORPمتر ، دماسنج مایعات مدل PL-700PV ساخت کمپانی EZDO تایوان

PL-700 Series Bench Top Meter

محدوده اندازه گیری مولتی پارامتر رومیزی pH, mV, Conductivity, Temperatureمتر :
- اسید سنجی PH متر: -2.00~16.00 pH با دقت: 0.01 pH

- (mv) ORPمتر: -1999 ~ -200 mV / -199.9 ~ 499.9 mV / 500 ~ 2000 mV با دقت : 0.1/1 mV
- Conductivity متر:
0.0~ 199.9μS / 200~ 1999μS / 2.00~ 19.99 mS / 20.0~ 100.0 mS با دقت 0.1/1μS/0.01/0.1 mS:
- درجه حرارتTemp : 0-110.0 ℃دقت ℃0.1
- دارای صفحه کلید با غشای ضد آب
- امکان جبران اتوماتیک دما ATC و شوری دستی (MSC) و جبران خسارت ناشی از ارتفاع(MAC).
- دارای حافظه تا 25 نقطه و فراخوانی داده ها
- قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا
- مقدار TDS به وسیله ی کانداکتیویتی تعیین می گردد(با ضرب مقدار Conductivity در یک نسبت مشخص بین 0.50 تا1.00 )
- دارای کابل USB جهت اتصال به کامپیوتر
- متعلقات: الکترود شیشه ای PH و پراب دما ،محلولهای استاندارد،نگهدارنده الکترود، کابل ونرم افزار ،آدابتور AC/DC، 9v باتری ،جعبه حمل ، همزن (آپشنال)PH متر رومیزی مترمدلPL-700PV ، مولتی پارامتر رومیزی pH, mV, Conductivity, Temperature، اسید سنج،PHمتر، اسید سنج رومیزی,پ هاش متر، PL-700PC(S): pH, Mv/ph/Conductivity /Salt/Temperature Stirrer ، PL-700 Series Bench Top Meter ،پی اچ متر، نمایشگردماو هدایت و اسید، سختی سنجTDS,متر، ORPمترقلمی,،mv متر قلمیpH4805, کالیبره اتوماتیک،پتانسیل اکسایش – کاهش, اسید سنج قلمی, محلولهای استاندارد, سختی سنج قلمیTDS,متر قلمی, شوری سنج قلمی، درجه حرارت ، محلول کالیبره, الکترود,مولتی متر شیمیایی, اندازه گیری پارامتر های شیمیایی آب, 4805Cond, 6742, 8200, 5011, 5011A, , اسید‌یته‌ی مواد،PHسنجی،PP-203تراکم یون هیدروژن, OH-,H+PH, غلظت یون هیدروژن درمحلول،مولتی پارامتررومیزیpH/mV/Conductivity/Temperatureمترمدل PL-700PV ساخت کمپانی EZDO تایوان،آب مقطر، اسیدسنجی یا قلیاسنجیATS-2000،TDSمترقلمی مدلTDS-5031،تیتراسیون اسید-باز، CD-104، قلیاسنج, بازسنج, کنداکتیویمتر(Conductivity متر) قلمی مدل COND5022 ، تیتراسیون اسیدوباز, PH5011اسیدمتر, مولتی متر پرتابل CTS-406، باز,قلیا ، مولتی متر ،اندازه گیری پارامتر های کیفی آب،, Ezdo، شرکت صائن4805ph،4805Cond، 8200،6742، ATS2000، CD-104، CON5022، CTS-406 Portable Conductivity TDS Salt Meter ، FTC-420، MP-103 ، MS-11C، ph5011، ph5011a، PL-700PC، PL-700PV، pp-201، pp-203، TDS5032، TUB-430، DO 7031، Ezdo ، Gondo


232
15 مهر 1395 - 11:39 24 مهر 1395 - 10:16
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه سایر برگ نماها - اسید سنج ، هدایت سنج الکتریکی، ORP...