مولتی متر پرتابل مدل CTS-406

دستگاه اندازه گیر ی شوری ، هدایت الکتریکی، سختی و دمای مایعات


مولتی متر پرتابل مدل CTS-406

مولتی متر پرتابل مدل CTS-406

مولتی پارامتر شیمیایی مدل CD-104 ، سختی سنجی پرتابل جهت اندازه گیری 4 پارامتر مهم محاسباتی در تصفیه آب شامل دما، شوری ، سختی و هدایت الکتریکی مایعات می باشد. کل مواد جامد محلول در آب TDSو هدایت الکتریکی EC ،دو مورد از دیتاهای تاثیر گذار بر کیفیت آب می باشند که می توان با دقت بالا توسط ECمتر دستی مدل CD-104 محاسبه نمود. متخصصان آزمایشگاه ها می توانند با کمک این کنداکتیوی متر پرتابل به بررسی میزان آلودگی موجود در آب پرداخته و با توجه به آلاینده های موجود در آب ، مناسب ترین روش های تصفیه ی آب را ارائه دهند. پارامترهای شیمیایی یاد شده همچون Total Dissolved Solids و Electrical Conductivityاز عواملی می باشند که کیفیت آب به آنها وابسته می باشد.
در آب لوله کشی و آب هایی که آلودگی آن ها کم است، رابطه TDS و EC به صورت TDS = 0.5 EC می باشد ، ولی اگر آلاینده های فیزیکی و شیمیایی درون آب زیاد باشد دیگر این رابطه صدق نمی کند. 1ppm=0.00156mS/cm

 مشخصات فنی مولتی متر پرتابل مدل CTS-406 :

 • CTS-406 Portable Conductivity TDS Salt Meter
 • محدوده اندازه گیری پارامترها : 
 • کنداکتیویمتر : 
 • 0.0~ 199.9μS/ 200~ 1999μS و 2.00~ 19.99 mS / 20.0~ 100.0 mS
 • با دقت:0.1/1μS/0.01/0.1 mS
 • سختی سنج TDS : 
 • 0.0~131.9 ppm / 132~1319 ppm, 1.32~13.19 ppt / 13.2~66.0 ppt
 • با دقت : 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt
 • شوری سنج :
 • 0.0~99.9 ppm / 100~999 ppm, 1.00~9.99 ppt / 10.0~50.0 ppt
 • با دقت: 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt
 • درجه حرارت : 0-110.0 ℃دقت ℃0.1 
 • قابلیت کالیبره دستی فقط با یک دکمه درسه نقطه ی استاندارد
 • دارای غشای ضد آب و دارای بند دستی جهت آزاد بودن دستها
 • امکان جبران اتوماتیک دما ATC
 • دارای حافظه تا 25 نقطه و فراخوانی داده ها
 • قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا
 • منبع تغذیه : باطری 9v و یا آدابتور (آپشنال)
 • دارا نمایانگر مقدار باطری و خاموشی اتوماتیک پس از 10 دقیقه
 • به همراه سنسورهای مربوطه و کیف مخصوص

-دارای پک کامل شامل: دستگاه ، الکترود EC (K = 1.0)، محلول استاندارد، آب مقطر، 9v باتری، کتابچه راهنمای دستور العمل،جعبه حمل ، آداپتور AC / DC ( آپشنال)

مولتی متر پرتابل مدل CTS-406، مولتی مترشیمیایی پرتابل و رو میزی، کنداکتیویتی، تی دی اس، شوری و دما، سختی سنجی دیجیتال ، هدایت سنج دیجیتال ، اندازه گیری و ابزار دقیق آلاینده های موجود در آب ، Total Dissolved Solids و Electrical Conductivity، شوری سنج salinity ، CTS-406 Portable Conductivity TDS Salt Meter، کنداکتیومتر پرتابل، پارامتر های شیمیایی آب، Conductivity/TDS/ORP/Salt/°C متر دستی ، سختی سنجTDS,متر, کالیبره اتوماتیک، TDS,متر پرتابل, شوری سنج دستی، درجه حرارت ، محلول کالیبره, الکترود,مولتی متر شیمیایی, اندازه گیری پارامتر های شیمیایی آب, 4805Cond, 6742, 8200, 5011, 5011A, شرکت صائن نمایندگی کمپانی Ezdo ، پیوند داتیو, TDS/ Conductivity/ Salt / Temp، لوری-برونستد, اسید‌یته‌ی مواد، PHسنجی, تورنسلAcidus, ،PP-203 تراکم یون هیدروژن , OH-,H+ PH, ,غلظت یون هیدروژن درمحلول،تیتراسیون ،آب مقطر، کاغذ لیتموس، اسکنر اتوماتیک 10 کاناله دما، total dissolve solid, ATS-2000،TDSمترقلمی مدلTDS-5031،تیتراسیون اسید-باز،CD-104،قلیاسنج,بازسنج, کنداکتیویمتر(Conductivity متر) قلمی مدل COND5022, PH5011اسید, اسکنر اتوماتیک 10 کاناله دما، باز,قلیا ، مولتی متر ،اندازه گیری پارامتر های کیفی آب،, Ezdo، شرکت صائن
4805ph،4805Cond، 8200،6742، ATS2000، CD-104، CON5022، CTS-406 Portable Conductivity TDS Salt Meter ، FTC-420، MP-103 ، MS-11C، ph5011، ph5011a، PL-700PC، PL-700PV، pp-201، pp-203، TDS5032، TUB-430، DO 7031، Ezdo ، Gondo


220
14 مهر 1395 - 8:54 15 اسفند 1395 - 16:51
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه سایر برگ نماها - مولتی متر پرتابل مدل CTS-406