مولتی متر Conductivity/ TDS/ Salt مدلCD-104 ساخت کمپانی ezdo تایوان

هدایت سنج، شوری سنج، سختی سنج


مولتی متر Conductivity/ TDS/ Salt مدلCD-104 ساخت کمپانی ezdo تایوان


مولتی متر Conductivity/ TDS/ Salt مدلCD-104 ساخت کمپانی ezdo تایوان

CD-104 Handheld Conductivity TDS Salt Meter

محدوده اندازه گیری پارامترها :
*کنداکتیویمتر Conductivity:
0.0~ 199.9Μs / 200~ 1999μS
2.00~ 19.99 mS / 20.0~ 100.0 mS
با دقت :0.1/1μS/0.01/0.1 mS

*سختی سنج TDS :
0.0~131.9 ppm / 132~1319 ppm
1.32~13.19 ppt / 13.2~66.0 ppt
با دقت : 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt

*شوری سنج Salt :
0.0~99.9 ppm / 100~999 ppm
1.00~9.99 ppt / 10.0~50.0 ppt
با دقت: 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt

*درجه حرارت : 0-110.0 ℃ با دقت ℃ 0.1
امکان جبران اتوماتیک دما به صورت ATC و یا MTC
قابلیت کالیبره دستی فقط با یک دکمه در پنج نقطه ی استاندارد
منبع تغذیه : باطری 9v
خاموشی اتوماتیک پس از 10 دقیقه
-دارای پک کامل شامل: دستگاه ، الکترود EC ، 50 میلی لیتر محلول استاندارد uS 1413 و uS 12880 ، 9v باتری، پراب دما ، کتابچه راهنمای دستور العمل،جعبه حمل


مولتی پارامتر شیمیایی مدل CD-104 ، سختی سنجی دیجیتال ، هدایت سنج دیجیتال ، اندازه گیری آلاینده های موجود در آب ، Total Dissolved Solids و Electrical Conductivity، شوری سنج salinity ، CD-104 Handheld Conductivity TDS Salt Meter، کنداکتیومتر پرتابل، پارامتر های شیمیایی آب، Conductivity/TDS/ORP/Salt/°C متر دستی ، سختی سنجTDS,متر, کالیبره اتوماتیک، TDS,متر پرتابل, شوری سنج دستی، درجه حرارت ، محلول کالیبره, الکترود,مولتی متر شیمیایی, اندازه گیری پارامتر های شیمیایی آب, 4805Cond, 6742, 8200, 5011, 5011A, شرکت صائن نمایندگی کمپانی Ezdo ، پیوند داتیو, TDS/ Conductivity/ Salt / Temp، لوری-برونستد, اسید‌یته‌ی مواد، PHسنجی, تورنسلAcidus, ،PP-203 تراکم یون هیدروژن , OH-,H+ PH, ,غلظت یون هیدروژن درمحلول،تیتراسیون ،آب مقطر، کاغذ لیتموس، اسکنر اتوماتیک 10 کاناله دما، total dissolve solid, ATS-2000،TDSمترقلمی مدلTDS-5031،تیتراسیون اسید-باز،CD-104،قلیاسنج,بازسنج, کنداکتیویمتر(Conductivity متر) قلمی مدل COND5022 ، تیتراسیون اسیدوباز, PH5011 اسید, اسکنر اتوماتیک 10 کاناله دما، مولتی متر پرتابل CTS-406، باز,قلیا ، مولتی متر ،اندازه گیری پارامتر های کیفی آب،, Ezdo، شرکت صائن
4805ph،4805Cond، 8200،6742، ATS2000، CD-104، CON5022، CTS-406 Portable Conductivity TDS Salt Meter ، FTC-420، MP-103 ، MS-11C، ph5011، ph5011a، PL-700PC، PL-700PV، pp-201، pp-203، TDS5032، TUB-430، DO 7031، Ezdo ، Gondo


192
13 مهر 1395 - 10:54 14 مهر 1395 - 9:26
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه سایر برگ نماها - مولتی متر Conductivity/ TDS/ Salt ...