متر، اکسیژن متر,اکسیژن متر قلمی, مدل EZ DO

متر، اکسیژن متر,اکسیژن متر قلمی, مدل EZ DO
متر، اکسیژن متر,اکسیژن متر قلمی, مدل EZ DO

DO/ O2 /°C متر، اکسیژن متر, اکسیژن مترمحلول قلمی, مدل7031ساخت کمپانی EZ DO تایوان محدوده اندازه گیری: 

 اکسیژن محلولDO: 0~20.00mg/L با دقت قرائت: 0.01و دقت +/-0.2+1dgt
 اکسیژن هوا 2O: 0~200% با دقت قرائت: 0.1و دقت+/-2%FS
 درجه حرارت: 0~50Cبا دقت قرائت : 0.1Cو دقت+/-0.2C+1dgt
 امکان جبران اتوماتیک دما ATC از 0~50C
 قابلیت جبران دستی شوری از 0~50ppt
 قابلیت کالیبره 100% در هوا
 صفحه نمایش LCD به ابعاد 21*18mm
 منبع تغذیه: 4 عدد باطری1.5V
 ملحقات: دستگاه، الکترود، محلول الکترولیت،بند دستی،منوال،باطری

لطفا"جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه نمائید
ایمیل : saen.nori@gmail.com
WWW.SAENCO.COM
WWW.SAEN.IR
تلفن:021-88936611
همراه: 09101569382
آدرس: تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول

اسید سنج, PHمتر, کنداکتیویمترEC,متر, سختی سنجTDS,متر, شوری سنج, saltسنج,هدایت سنج, ORPمترقلمی,،mvمتر قلمی, 99702 , ORPمتر, کالیبره اتوماتیک،mvمتر, اسید سنج قلمی, PHمتر قلمی, کنداکتیویمتر قلمیEC,متر قلمی, سختی سنج قلمیTDS,متر قلمی, شوری سنج قلمی, saltسنج قلمی,هدایت سنج قلمی،, ATC درجه حرارت,میلی زیمنس،, msپی پی تی,pptمحلول کالیبره, الکترود,مولتی متر شیمیایی, اندازه گیری پارامتر های شیمیایی آب, اکسیژن متر قلمی, اکسیژن هوا, اکسیژن محلولDO,متر،o2متر, 99720, 99703, 99603, 99602, 99601,شرکت TES پیوند داتیو, لوری-برونستد, اسید‌یته‌ی مواد،PHسنجی, تورنسلAcidus, ، تراکم یون هیدروژن , OH-,H+ PH, ,غلظت یون هیدروژن در محلول،تیتراسیون، آب مقطر، کاغذ لیتموس, ترنسل, , اسیدسنجی یا قلیا سنجی, تیتراسیون اسید-باز ،قلیاسنج,بازسنج,تیتراسیون اسیدوباز,اسید,باز,قلیا ، مولتی متر ،اندازه گیری پارامتر های کیفی آب،,99601A

 

149
14 شهریور 1394 - 16:47 29 تیر 1395 - 15:41