سختی سنج آب, TDSمتر, قلمی, مدل 99603 ,ساخت کمپانی MIC تایوان

سختی سنج آب, TDSمتر, قلمی, مدل 99603 ,ساخت کمپانی MIC تایوان
سختی سنج آب, TDSمتر, قلمی, مدل 99603 ,ساخت کمپانی MIC تایوان

سختی سنج آب, TDSمتر, قلمی, مدل 99603 ,ساخت کمپانی MIC تایوان

 محدوده اندازه گیری0~1999ppm

 دقت قرائت10ppm
 دقت دستگاه±1%FS
 قابلیت کالیبره اتوماتیک
 امکان جبران اتوماتیک دما ATC
 صفحه نمایش LCD به ابعاد 21*18mm
 دارای استاندارد IP57 برای بدنه ضد آب و مقاوم ABS
 ملحقات: دستگاه، الکترود،محلول کالیبره استاندارد،باطری،منوال و جعبه

لطفا"جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه نمائید
ایمیل : saen.nori@gmail.com
WWW.SAENCO.COM

WWW.SAEN.IR
تلفن:021-88936611
همراه: 09101569382
آدرس: تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول

اسید سنج, PHمتر, کنداکتیویمترEC,متر, سختی سنجTDS,متر, شوری سنج, saltسنج,هدایت سنج, ORPمترقلمی,،mvمتر قلمی, 99702 , ORPمتر, کالیبره اتوماتیک،mvمتر, اسید سنج قلمی, PHمتر قلمی, کنداکتیویمتر قلمیEC,متر قلمی, سختی سنج قلمیTDS,متر قلمی, شوری سنج قلمی, saltسنج قلمی,هدایت سنج قلمی،, ATC درجه حرارت,میلی زیمنس،, msپی پی تی,pptمحلول کالیبره, الکترود,مولتی متر شیمیایی, اندازه گیری پارامتر های شیمیایی آب, اکسیژن متر قلمی, اکسیژن هوا, اکسیژن محلولDO,متر،o2متر, 99720, 99703, 99603, 99602, 99601,شرکت TES پیوند داتیو, لوری-برونستد, اسید‌یته‌ی مواد،PHسنجی, تورنسلAcidus, ، تراکم یون هیدروژن , OH-,H+ PH, ,غلظت یون هیدروژن در محلول،تیتراسیون، آب مقطر، کاغذ لیتموس, ترنسل, , اسیدسنجی یا قلیا سنجی, تیتراسیون اسید-باز ،قلیاسنج,بازسنج,تیتراسیون اسیدوباز,اسید,باز,قلیا ، مولتی متر ،اندازه گیری پارامتر های کیفی آب،,99601A

143
14 شهریور 1394 - 16:46 29 تیر 1395 - 15:43