سولار پاور آنالیزر, تسترفتوولتائیک ,مدل,PROVA210 , PROVA200ساخت کمپانی PROVA تایوان

تست سلولهای خورشیدی, تست سلول خورشیدی, تست سولار, سیستم تست پنل خورشیدی, انالیز پنل خورشیدی, PROVA-1011+SOLAR15+21 , PROVA1011 , نمودارتست ولتاژ جریان , شرکت صائن , نمایندگی TESشرکت صائن
سولار پاور آنالیزر, تسترفتوولتائیک ,مدل,PROVA210 , PROVA200ساخت کمپانی PROVA تایوان

سولار پاور آنالیزر, تسترفتوولتائیک ,مدل,PROVA210 , PROVA200ساخت کمپانی PROVA تایوان

 نمودار تست ولتاژ جریان (IV) برای سلول های خورشیدی

 دارای ظرفیت 60 ولت و 12 آمپر(برای مدل prova210)
 دارای ظرفیت 60 ولت و 6 آمپر(برای مدل prova200)
 جستجو بیشترین انرژی خورشیدی به صورت اتوماتیک
 اندازه گیری بیشترین ولتاژ و جریان در توان ماکریمم
 اندازه گیری ولتاز در حالت مدار باز
 اندازه گیری جریان در حالت اتصال کوتاه
 محاسبه درصد بازدهی پنل خورشیدی
 ذخیره زمان دقیق انجام تست
 دارای باطری های قابل شارژ،نرم افزاروکلیبس های اتصال
 دارای چاپگر مدل 300 XP (آبشنال)
 تنظیم پارامترهای ابعاد پنل خورشیدی 9999m2 ~ 0.001
 تنظیم پارامتر منبع نوراستاندارد: 1000w/m2 ~ 10

سولارمتر, سولارپاورمتر, پیرانومتر, تشعشع سنج خورشید, سولارپاورآنالایزر, دستگاه اندازه گیری انرژی خورشید, تسترفتوولتائیک, سولار پاور آنالیزرمدلPROVA210 ,سولار پاور آنالیزرمدلPROVA200 , سولار پاور مترمدلTES-1333R , سولار پاور مترمدل TES-1333 ,پیرانومتر, انرژی خورشیدی, سولارمتر, , سولارپاورمتردیتالاگر, TES-132, انرژی خورشیدی, سولارسیستم آنالایزر, سولارسیستم آنالیزور, تستر فتوولتائیک, تستر فوتو ولتائیک, تست سلولهای خورشیدی, تست سلول خورشیدی, تست سولار, سیستم تست پنل خورشیدی, انالیز پنل خورشیدی, PROVA-1011+SOLAR15+21 , PROVA1011 , نمودارتست ولتاژ جریان , شرکت صائن , نمایندگی TESشرکت صائن

 

139
11 شهریور 1394 - 9:55 30 تیر 1395 - 14:20