سولار پاور مترمدلTES-1333/1333R ساخت کمپانیTES تایوان

سولار پاور مترمدلTES-1333/1333R ساخت کمپانیTES تایوان
سولار پاور مترمدلTES-1333/1333R ساخت کمپانیTES تایوان

سولار پاور مترمدلTES-1333/1333R ساخت کمپانیTES تایوان

 رنج اندازه گیری تا 2000 w/m2
 دقت قرائت:1w/m2
 قابلیت انتخاب W/m2 یا Btu/(ft2×h)
 اندازه گیری انرژی خورشیدی
 کسینوس تصحیح شده
 دارای حافظه دستی تا 99sets
 قابلیت قرائت بیشترین، کمترین و مقدار میانگین
 قابلیت انتخاب اندازه گیری توان یا فرستنده
 دارای قابلیت ذخیره اطلاعات
 قابلیت اتصال به کامپیوترتوسط کابل RS-232.
 متعلقات پیرانومتر مذکورشامل ،کابل ونرم افزاراتصال به رایانه، 4عدد باطری ،منوال و پیچ اتصال به سه پایه

سولارمتر, سولارپاورمتر, پیرانومتر, تشعشع سنج خورشید, سولارپاورآنالایزر, دستگاه اندازه گیری انرژی خورشید, تسترفتوولتائیک, سولار پاور آنالیزرمدلPROVA210 ,سولار پاور آنالیزرمدلPROVA200 , سولار پاور مترمدلTES-1333R , سولار پاور مترمدل TES-1333 ,پیرانومتر, انرژی خورشیدی, سولارمتر, , سولارپاورمتردیتالاگر, TES-132, انرژی خورشیدی, سولارسیستم آنالایزر, سولارسیستم آنالیزور, تستر فتوولتائیک, تستر فوتو ولتائیک, تست سلولهای خورشیدی, تست سلول خورشیدی, تست سولار, سیستم تست پنل خورشیدی, انالیز پنل خورشیدی, PROVA-1011+SOLAR15+21 , PROVA1011 , نمودارتست ولتاژ جریان , شرکت صائن , نمایندگی TESشرکت صائن

 

101
11 شهریور 1394 - 9:51 30 تیر 1395 - 14:22