سولار پاورمتر دیتا لاگرمدل132 TES-ساخت کمپانیTESتایوان

سولارمتر, سولارپاورمتر, پیرانومتر, تشعشع سنج خورشید
سولار پاورمتر دیتا لاگرمدل132 TES-ساخت کمپانیTESتایوان

سولار پاورمتر دیتا لاگرمدل132 TES-ساخت کمپانیTESتایوان

 رنج اندازه گیری تا 2000 w/m2

 دارای پراپ اکسترنال
 قابلیت انتخاب W/m2 یا Btu/(ft2×h)
 دارای حافظه دستی تا 99sets
 قابلیت ثبت اطلاعات رو ی کارت حافظه micro SD
 دارای کابلUSB جهت اتصال به PC
 کسینوس تصحیح شده
 اندازه گیری نیروی انرژی خورشیدی
 نمایش زمان و تاریخ
 قابلیت قرائت بیشترین، کمترین و مقدار میانگین
 قابلیت انتخاب اندازه گیری توان یا فرستنده

سولارمتر, سولارپاورمتر, پیرانومتر, تشعشع سنج خورشید, سولارپاورآنالایزر, دستگاه اندازه گیری انرژی خورشید, تسترفتوولتائیک, سولار پاور آنالیزرمدلPROVA210 ,سولار پاور آنالیزرمدلPROVA200 , سولار پاور مترمدلTES-1333R , سولار پاور مترمدل TES-1333 ,پیرانومتر, انرژی خورشیدی, سولارمتر, , سولارپاورمتردیتالاگر, TES-132, انرژی خورشیدی, سولارسیستم آنالایزر, سولارسیستم آنالیزور, تستر فتوولتائیک, تستر فوتو ولتائیک, تست سلولهای خورشیدی, تست سلول خورشیدی, تست سولار, سیستم تست پنل خورشیدی, انالیز پنل خورشیدی, PROVA-1011+SOLAR15+21 , PROVA1011 , نمودارتست ولتاژ جریان , شرکت صائن , نمایندگی TESشرکت صائن

 

118
11 شهریور 1394 - 9:49 30 تیر 1395 - 14:22