دستگاه سنجش کیفیت هوا(آلودگی هوا) مدلTES-5321 ساخت کمپانی TES تایوان

ارائه تجهیزات بهداشت حرفه ای وآزمایشگاهی
دستگاه سنجش کیفیت هوا(آلودگی هوا) مدلTES-5321 ساخت کمپانی TES تایوان

دستگاه سنجش کیفیت هوا(آلودگی هوا) مدلTES-5321 ساخت کمپانی TES تایوان


 محدوده اندازه گیری غلظت ذرات (PM2.5)2.5:cm3 0 ~ 500 µg/ با دقت 0.1 µg /cm3
 محدوده اندازه‌گیری رطوبت: %1~

237
21 مرداد 1394 - 17:21 12 مرداد 1395 - 15:07