لامپ های گازی برند لامپ نور

فروش انواع لامپ های گازی
لامپ های گازی برند لامپ نور

عرضه مستقیم انواع لامپ های گازی  در توان های مختلف 

  • بخارجیوه
  • مستقیم
  • بخارسدیم
  • متال هالید 

در مورد لامپ های فلورسنت و کم مصرف تخلیه الکتریکی در گاز بخار جیوه که با فشار کم در داخل لامپ قرار گرفته است صورت می گیرد و برای اینکه بتوان لامپ هایی با نور بیشتر تولید کرد لازم است که فشار گاز داخل لامپذ افزایش بیابد .چرا که در غیر این صورت باید حجم لامپ به میزان زیادی افزایش پیدا کند .

در لامپ هایی که به اختصار آنها را "لامپ های تخلیه گازی " می نامند نور بواسطه تخلیه الکتریکی در یک گاز که با فشار زیاد در داخل حباب پر شده است صورت می گیرد از اینرو آنها را تخلیه در گاز پرفشار می نامند .

گازی که در آن تخلیه الکتریکی صورت می گیرد می تواند از نوع بخار جیوه بخار سدیم و یا هالید فلزهای گوناگون باشد.

 

شایان ذکر است که تمامی لامپ های مذکور به غیر از لامپ های مستقیم گازی دارای 18 ماه گارانتی تعویض در محل میباشند.

 

 

98
18 خرداد 1395 - 11:34 19 خرداد 1395 - 15:23
50W-NSV-T.jpg