]چراغ رو پلی RAHA

از این چراغ جهت نورپردازی روگذرها و زیرگذرها استفاده می شود.
]چراغ رو پلی RAHA

از این چراغ جهت نورپردازی روگذرها و زیرگذرها استفاده می شود.

بدنه این چراغ فلزی و با رنگ الکترواستاتیکی است.

این چراغ در دو نوع لامپ کم مصرف خور و LED قابل عرضه می باشد.

186
11 اردیبهشت 1394 - 19:08