روشنایی و نور پردازی

اجرای پروژه های روشنایی و نور پردازی
روشنایی و نور پردازی

این شرکت با کادری مجرب و کارآزموده در زمینه ساخت تجهیزات و اجرای پروژه های روشنایی و نور پردازی فعایت دارد.

اجرای نور پردازی مبلمان شهری شامل نور پردازی پارکها و فضای سبز _ پلها و زیر گذرها _ابنیه تاریخی و فرهنگی و ...

اجرای روشنایی فضا های عمومی _ مجتمع و سالن های ورزشی  و ...

178
11 اردیبهشت 1394 - 14:15