چراغ دفنی

در توانهای مختلف -تک رنگ و مولتی کالر
چراغ دفنی

از چراغهای دفنی عموما جهت نورپردازی فضای سبز و همچنین نورپردازی ستونها و ....استفاده میشود

269
17 شهریور 1394 - 15:36 2 آبان 1395 - 11:09
.jpg  (2).jpg